Meny Stäng

Kategori: Uncategorized

Viktigt att skydda de yngsta barnen mot RS

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot RSV-infektion, särskilt spädbarn under sex månader. Samtidigt är det viktigt med socialt stöd och sammanhang för nyblivna föräldrar. Följande råd riktar sig till vårdnadshavare och andra personer som har nära kontakt med spädbarn under sex månader:

·         Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit

·         Undvik kontakt med förkylda personer

Barn som går i förskola riskerar att smittas av RS-virus där och ta med smittan hem. Lär därför äldre syskon att alltid tvätta händerna innan de leker med spädbarnet. Var extra uppmärksam på symtom bland syskonen och begränsa då den fysiska kontakten mellan syskon och spädbarnet.

Uppdatering kring COVID-19 vaccination:

✅ Under vecka 17 inleder vi vaccination av riskgrupper mellan ålder 18-59.
Detta gäller för dig med följande sjukdomar eller tillstånd:
• Du har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
• Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
• Du har en mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller över.
• Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
• Du har flera funktionsnedsättningar.
• Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
• Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
• Du har Downs syndrom.
✅ Vi befinner oss även i slutfaserna av vaccinering av personer som är 65 år och äldre. De allra flesta har blivit kontaktade och fått bokade tider, men om man trots all förmodan INTE blivit kontaktad och tillhör denna åldersgrupp, så ber vi er ringa oss på 0175-741 00 och informera om detta.
Tack för ert tålamod!
Kontakta oss