Meny Stäng

Årets vaccinering av säsongsinfluensan

Vi erbjuder gratis vaccination till personer födda 1957 eller tidigare samt riskgrupper under influensakampanjen 8/11 2022 till och med 28/2 2023.

 

Vi kommer vaccinera på torsdagar med start den 10 november mellan kl 14 och 16 på drop-in. 

 

Personer, från 6 månaders ålder, som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)

Gravida

  • Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 12. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

 

Varje år kommer nya typer av influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong.

Vi rekommenderar även anhöriga till personer tillhörandes riskgrupper att vaccinera sig.

Alla som kan är välkomna att vaccinera sig, även du som är under 65 år. Om du inte tillhör en riskgrupp kostar vaccinationsbesöket 300 kr.

Det finns tyvärr inget vaccin som är lämpligt för äggallergiker. En grundregel är att vaccination kan ges om personen kan äta ägg i tillagad form.

Välkomna till oss på drop-in torsdagar kl 14-16

Vaccination mot Covid-19

Vi fortsätter vaccinera mot Covid-19 under hösten. Det är tidsbokade besök så ni är välkomna att ringa på 0175-741 00 för att boka en tid. 

✅  Från och med den 1 september rekommenderar Region Stockholm en påfyllnadsdos till personer som är 65 år eller äldre, dvs dos 5.

✅ Region Stockholm erbjuder även dos 4 till personer mellan 18-65 år.

✅ Vi vaccinerar givetvis också dos 1, dos 2 och dos 3 mot Covid-19.

Vaccination mot Covid-19

✅ Nu har vi öppnat upp två eftermiddagar v 36 och v 37 där du kan vaccinera dig mot Covid-19 på vår mottagning i Rimbo. Tidsbokade besök.

✅  Från och med den 1 september rekommenderar Region Stockholm en påfyllnadsdos till personer som är 65 år eller äldre, dvs dos 5.

✅ Region Stockholm erbjuder även dos 4 till personer mellan 18-65 år.

✅ Vi vaccinerar givetvis också dos 1, dos 2 och dos 3 mot Covid-19.

 

Välkomna att ring 0175-741 00 och boka en tid!

Kontakta oss