Meny Stäng

Framsida

Välkommen till Husläkarmottagningen i Rimbo-Edsbro!

Hos oss på Husläkarna Rimbo-Edsbro får du tillgång till vårt stora utbud; från specialistläkare i allmänmedicin till ortopedspecialist som kommer till mottagningen och konsulterar med våra läkare och sjukgymnast. På mottagningen erbjuder vi även kvalitetssäkrat laboratorium, hembesök i närområdet, distriktssköterska, diabetessköterska, kurator, Barnvårdscentral (BVC), Mödravårdscentral (MVC) samt mottagning i Edsbro. 
Därtill finns ett flertal uppskattade legitimerade läkare på kliniken som fullföljer sin specialisttjänstgöring i allmänmedicin. 

Du ska alltid känna dig välkommen att komma till oss för just det som du vill söka för. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.
 
Kvalitet, omtanke och lättillgänglighet för alla, ung som gammal!
 
Varmt välkommen!

Nyheter

Vaccinering säsongsinfluensa, pneumokocker och Covid

Vi erbjuder vaccination till personer födda 1958 eller tidigare samt riskgrupper med start torsdagen den 9 november.

Vi kommer vaccinera på torsdagar mellan kl 13.30 och 15.30 på drop-in. 

 

Personer, från 6 månaders ålder, som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Detta innefattar:

  • kronisk hjärtsjukdom inklusive stroke
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • Downs syndrom
  • skörhet med behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
  • nedsatt fysisk hälsa pga till exempel demens, psykiatrisk sjukdom, alkohol- eller drogbruk

Gravida

  • Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 12. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Därutöver rekommenderas hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccination men denna erbjuds inte kostnadsfritt.

Varje år kommer nya typer av influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong.

Det finns tyvärr inget vaccin som är lämpligt för äggallergiker. En grundregel är att vaccination kan ges om personen kan äta ägg i tillagad form.

Välkomna till oss på drop-in torsdagar kl 13.30-15.30

Utökad äldremottagning

Från och med idag den 7 augusti har vi utökat tiderna till vår Äldremottagning. Du som är 75 år och äldre kan få hjälp med dina vårdärenden på telefon 0709-23 83 71 måndag-fredag kl 8.00-9.00 + 11.30-12.00.

Välkomna att höra av er!

Information

Hej alla våra patienter!

Jag skulle vilja informera er om att från och med den 13 juni så ingår vi i koncernen Doktor.se. Jag kommer fortfarande vara verksamhetschef och arbeta tillsammans med alla mina tidigare medarbetare på Husläkarna Rimbo-Edsbro. Vi tillsammans kommer fortsätta driva högkvalitativ vård samt utveckla alla våra verksamheter. Målet är som tidigare att erbjuda vård för alla under ett tak!

Varma hälsningar Ahmed Shalabi

Kontakta oss