Meny Stäng

Vaccinering säsongsinfluensa, pneumokocker och Covid

Vi erbjuder vaccination till personer födda 1958 eller tidigare samt riskgrupper med start torsdagen den 9 november.

Vi kommer vaccinera på torsdagar mellan kl 13.30 och 15.30 på drop-in. 

 

Personer, från 6 månaders ålder, som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Detta innefattar:

  • kronisk hjärtsjukdom inklusive stroke
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • Downs syndrom
  • skörhet med behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
  • nedsatt fysisk hälsa pga till exempel demens, psykiatrisk sjukdom, alkohol- eller drogbruk

Gravida

  • Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 12. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Därutöver rekommenderas hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccination men denna erbjuds inte kostnadsfritt.

Varje år kommer nya typer av influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong.

Det finns tyvärr inget vaccin som är lämpligt för äggallergiker. En grundregel är att vaccination kan ges om personen kan äta ägg i tillagad form.

Välkomna till oss på drop-in torsdagar kl 13.30-15.30

Kontakta oss