Meny Stäng

Nya uppgifter från Region Stockholm om avgift för uteblivet besök på vårdcentral och MVC

Regionfullmäktige har fattat beslut att införa en enhetlig avgift på 400 kronor från den 1 september i år för personer som uteblir från besök i vården utan giltigt skäl. Detta gäller oavsett vilken yrkeskategori man ska träffa.

Nya regler vid uteblivet besök från den 1 september

Alla vårdgivare ska ta ut en avgift på 400 kronor om patienter uteblir från besök i öppenvården eller vid planerad operation i slutenvården. Förhinder ska meddelats 24  timmar innan ett besök i öppenvården och 72 timmar innan en planerad operation.

Kontakta oss