Meny Stäng

Årets vaccinering av säsongsinfluensan

Vi erbjuder gratis vaccination till riskgrupper under influensakampanjen under datumen:  3/11 2020 t o m 28/2 2021.
På grund av pågående pandemi har vi i år endast tidsbokade besök för vaccinering. Under november prioriterar vi de som är 65 år och äldre, riskgrupper, gravida samt hälso- och sjukvårdspersonal. Övriga rekommenderas vaccinera sig i december.
För att minska smittorisken kommer vi även erbjuda vaccinering på helger.

Välkomna att ringa på 0175-741 00 för att boka tid för vaccinering.

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper:

 • 1. Vaccination mot influensa och pneumokocker
  • Personer födda 1955 eller tidigare
  • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
   • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
   • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
   • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
   • kronisk lever- eller njursvikt
   • instabil diabetes mellitus
   • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
   • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
   • flerfunktionshinder hos barn
 • 2. Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)
  • Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker.
  • Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, dvs i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.
 • Varje år kommer nya typer av influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong.

Vi rekommenderar även anhöriga till personer tillhörandes riskgrupper att vaccinera sig.

Om du inte tillhör en riskgrupp kostar vaccinationsbesöket 250 kr.

Alla som kan är välkomna att vaccinera sig, även du som är under 65 år, med start i december.

Det finns tyvärr inget vaccin som är lämpligt för äggallergiker. En grundregel är att vaccination kan ges om personen kan äta ägg i tillagad form.

Välkomna att ringa 0175-741 00 för att boka tid!

Kontakta oss